Håll ögonen på din personalkapacitet hela tiden. Minska din risk. Detta är det enda sättet att framgångsrikt slutföra projekt och träffa deadlines.Perfekt planeringsverktyg för transparent resurshantering i Redmine. Automatisk och smidig. För bättre planering och genomförande av projekt och uppgifter i ett team.

Redmine HRM Plugin (HRM = Human Resource Management) stöder företag i planeringen av sina medarbetares resurser. Effektiv planering, kontroll och analys av kapacitet, frånvaro och uppdrag för dina projekt och tjänster är nu ganska enkelt. Redmine själv är lätt att använda. Det kan användas för att hantera otaliga projekt samtidigt. Requirements: Redmine Reporting Plugin.

Användbar för:

 • Projektledare
 • HR-chefer
 • IT-chefer och Lifecycle Managers
 • Företagare och beslutsfattare
 • Affärsgrupper av alla slag
 • Lag som föredrar självhantering

Allt i sikte trots flexibel arbetstid.

Ju mer komplicerat ett projekt blir, desto fler projekt går parallellt, desto större är laget, ju viktigare är det att hålla koll på de anställdas kapacitet vid planeringen av nya projekt. Genom att lägga till vårt HRM-plugin håller du koll på projektresurser - oavsett hur komplicerat ett projekt är.

 • Vilken anställd är inblandad i vilka projekt?
 • Vem i laget har fortfarande tidsreserver kvar och vem är överbelastad?
 • Finns det resursflaskhalsar som äventyrar genomförandet av ett projekt?
Redmine HRM Plugin funktionalitet

Identifiera dina tidsresurser

HRM-plugin är en förbättring av funktionen för Redmine v3.4.x och utökar vårt rapporteringsprogram för möjligheten till resursplanering. Det täcker gruppmedlemmarnas tidsmässiga utnyttjande och stöder dig med en realistisk projektplanering.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Projektledare förstahandsval

Som projektledare vill du skydda dina lagmedlemmar från stressiga situationer. Vårt HRM-plugin hjälper dig att identifiera överbelastning och fördela projektiden på ett bättre sätt.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Hantera arbetstidshantering

Alla moderna arbetskraftar som arbetar globalt behöver en enkel lösning för att hantera teamets frånvaro, tidsperiod, tidsbegränsade förfrågningar som semester och rekordtid samt hemkontorstid. Det är därför Redmine-integrerad HRM-lösning är det bästa sättet för dig och din medarbetare. För att få projektkapacitet i realtid och låta dina lagmedlemmar hantera sin egen HR-verksamhet med egna inbyggda självbetjäningsfunktioner för frånvaro och närvaro.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Planerade timmar

Resursvyen Planerade timmar hjälper dig att hålla en närmare titt på framtiden. Använd olika filter och alternativ för att justera tabellinnehållet enligt dina behov. Om något under respektive tidsperiod går fel kommer du att ta reda på det.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Spenderad tidvisning

Håll reda på det förflutna med Spenderad tid resursvy. Analysera hur det verkligen gick. Ta reda på om lagmedlem överlad. Använd olika filter och alternativ för att justera tabellvyn.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Resursallokeringsproblem och tips

Pluggen levereras med informativa verktygstips och tips om resursfördelningsproblem. Använd dem och åtgärda dem för att garantera en smidig projekttidslinje.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Mer kontroll och säkerhet

Få mer kontroll och säkerhet genom att kontrollera HRM-behörigheter per användartyp i plugin-konfigurationen.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

Mer flexibilitet

Definiera typer för närvaro och användare. Med HRM Plugin kan du skapa egna typer av deltagande och användartyper. De anpassas sedan optimalt till ditt företags riktlinjer.

Redmine HRM Plugin funktionalitet

En enda plattform - ett fall fullt av alternativ

 • Time and attendance management
 • Assignment of supervisors for granting approvals
 • Defining custom user types (internal, external, customer etc.)
 • Assigning individual permissions and menus per user type
 • Centralized overview and distribution of project resources
 • Enables realistic calculation of workload and budget
 • Minimizes risk to endanger project goals
 • Enables in-time resource recruiting (Freelancer, Experts, Employees)

Online-Slideshow

Requirements: The HRM plugin requires the commercial Redmine Reporting Plugin as base. Both plugins are available as bundle. It will not work as “Stand-alone”.

Enhance productivity. Speed up goals. Make your team happy.

Our goal is to deliver a high quality product with real added value to demanding customers. Change your daily work with Redmine, now.

Buy now


Our customers


Varför är resursplanering viktig för projektledning?

Ett verktyg som Redmine HRM hjälper dig som projektledare att uppskatta tidsplanering och förväntade kostnader realistiskt. Om det finns några avvikelser kan du vidta korrekta åtgärder. HRM-förlängningen ger dig den översikt du behöver. Även om du har ansvaret för många eller komplexa projekt. Detta är det enda sättet att säkerställa dina kunder en hög tillförlitlighet för projektplanering.

Du behöver ditt lag för att vara motiverad. Detta kräver ett lättanvänt verktyg för nödvändiga uppgifter som anställd. Med Redmine HRM kan dina anställda enkelt registrera alla typer av frånvaro och närvaro som du tillhandahåller. De får realtidsinsikt i sin övertid och balans. Och din projektledare får insikt i realtid när det gäller tillgången på resurserna för de kommande projekten.

HRM area

 • Filterable attendance management
 • Filterable user management
 • Filterable group management
 • Filterable project member list
 • Filterable working hours calendar
 • Filterable management of holidays
 • Own rights and roles

Resource views

 • Project wide, project related, user related resource view (filterable)
 • Resources for planned hours (future)
 • Resources for spent hours (past)
 • Resource view available as table or Tree map
 • Scale: day, week, month
 • Selection of numerous date ranges and existing versions
 • Resource allocation problems / hint lists on issues
 • Automated issue allocation according to given rules

User area

 • Posting and displaying attendances/absences
 • Calendar view for booked entries
 • Holidays planning
 • Assignment of supervisors (for managing attendances and absences requiring approval)
 • Assignment of user types (with different authorizations)
 • Export attendance postings as: CSV, XLSX, PDF

Our development base is Munich (Germany). Documentation and support available in: EN, DE. Plugin: Multilingual. Plugin is also available as Cloud solution.

Our plugins will suit your needs!

Our Redmine plugins are multilingual and a good choice if you want to work productively. 12 month support & updates included.

Get it now