Redmine Προϊόντα / Πρόσθετο DevOps του Redmine

Τι θα γινόταν αν οι σχετικές πληροφορίες από εξωτερικά φιλοξενούμενα αποθετήρια Git και άλλες υπηρεσίες DevOps έρχονταν μαζί στο Redmine?

Όποιος αποφασίσει να εισαγάγει διαδικασίες ανάπτυξης DevOps θα χρησιμοποιήσει αργά ή γρήγορα και εξωτερικές πλατφόρμες DevOps. Ορισμένοι αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες μόνο τη φιλοξενία του Git. Άλλοι αναθέτουν σε εξωτερικούς συνεργάτες τη συνεχή ολοκλήρωση (CI), τη συνεχή παράδοση (CD) ή την παρακολούθηση. Αναπόφευκτα, εργάζεστε με διαφορετικά συστήματα.

Redmine DevOps Plugin

Ανεξάρτητα από το τι αποφασίζετε, ομαδοποιείτε κεντρικά στο Redmine όλα τα δεδομένα που αφορούν ολόκληρη την ομάδα έργου, τους διαχειριστές έργων και τους ενδιαφερόμενους. Το Redmine DevOps Plugin παρέχει έναν εύκολο τρόπο σύνδεσης εξωτερικών δεδομένων από το GitHub, το GitLab, το Jenkins ή το Zabbix με το Redmine.

Είναι πιο σημαντικό από ποτέ να παρέχετε στην ομάδα ανάπτυξής σας ένα προληπτικό και παγκόσμιας κλάσης περιβάλλον εργασίας. Ωστόσο, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των επιλογών και των backend συστημάτων, μπορεί να είναι πρόκληση να τα συνδυάσετε όλα μαζί. Έτσι ώστε η ομάδα σας να έχει το πλαίσιο που χρειάζεται για να εργάζεται πιο αποτελεσματικά. Η χρήση των κατάλληλων ενσωματώσεων του Redmine βοηθάει.

Redmine Devops Plugin

Υποστηρίξτε τους χρήστες σας όπου είναι δυνατόν

Διευκολύνετε την ομάδα σας στο Redmine και δώστε τους τις πληροφορίες εκεί όπου περνούν τον περισσότερο χρόνο της εργασίας τους, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν γρήγορα και εύκολα τις πληροφορίες που τους αφορούν με μια ματιά.

Ομάδες DevOp

Ο στόχος κάθε ομάδας DevOps είναι να επιτύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια. Γι’ αυτό θα πρέπει να δώσετε στην ομάδα DevOps άμεση πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες από εξωτερικές πλατφόρμες, ακόμη και μέσα από το Redmine.

Διαχειριστής έργου

Για να πετύχει η προσέγγιση DevOps, είναι απαραίτητο να παρέχονται στους υπεύθυνους διαχειριστές έργων όλες οι απαραίτητες πληροφορίες κεντρικά και με απλό τρόπο για τον καλύτερο συντονισμό της ομάδας.

Ομάδα έργου & ενδιαφερόμενοι

Οποιοσδήποτε επηρεάζεται από το αποτέλεσμα ενός έργου ή έχει συμφέρον από την επιτυχία του έργου θα πρέπει επίσης να έχει τη δυνατότητα να βλέπει τις εξωτερικά διαχειριζόμενες, σχετικές με το έργο πληροφορίες, ανάλογα με τις ανάγκες.

Redmine Devops Plugin

DevOps Plugin Buyers Guide

Everything you need to know when buying Redmine DevOps.

Download PDF now

Redmine Devops Plugin

Πώς λειτουργεί

Συνδέστε τα εξωτερικά σας αποθετήρια Git ή άλλα υποστηριζόμενα εργαλεία ανάπτυξης με το Redmine (π.χ. μυστικό κλειδί GitHub, ιδιωτικό διακριτικό GitLab, διακριτικό Jenkins API, πληροφορίες πρόσβασης Zabbix). Όταν ο λογαριασμός σας στο GitHub, το GitLab, το Zabbix ή το Jenkins συνδέεται με το λογισμικό Redmine, η ομάδα σας μπορεί να βλέπει τα μηνύματα δέσμευσης και άλλες σχετικές πληροφορίες απευθείας στο Redmine.

Μπορείτε να τα ενσωματώσετε ως μπλοκ ταμπλό στη σελίδα επισκόπησης έργου. Και το πλαίσιο των θεμάτων του Redmine Software στα οποία εργάζονται. Αυτό βοηθά τους χρήστες να παίρνουν γρήγορα και εύκολα μια γεύση από τις εξωτερικές αποθηκευμένες πληροφορίες, χωρίς να χρειάζεται να εγκαταλείψουν το Redmine.

Το Redmine είναι ο κόμβος πληροφοριών
Επειδή το Redmine λειτουργεί κυρίως ως κόμβος πληροφοριών, οι εμφανιζόμενες πληροφορίες συνδέονται απλώς με το περιεχόμενο στο εξωτερικό εργαλείο ανάπτυξης, όπου θα πραγματοποιούνται όλες οι περαιτέρω ενέργειες.

Το Redmine DevOps Plugin είναι ένα εργαλείο που παρέχει πρόσθετο όφελος

Ακόμη και αν οι προγραμματιστές σας συγκεντρώνουν όλες τις εργασίες τους σε εξωτερικό εργαλείο DevOps, η υπόλοιπη ομάδα έργου σας μπορεί επίσης να δει αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας την απλή στη χρήση ενσωμάτωσή μας στο Redmine.

Dashboard Support

Supports the use of dashboards (public, private, role based) by providing custom blocks. This way you display relevant information within a Redmine project overview page where you want

Project Relation

Is optimally integrated with Redmine. Must be set up per project. Is equipped with role-based access permissions (view, link). Can also be configured with private account information (private Dashboard)

Ticket commit link

Allows linking commits in the external Git repository to Redmine issues if the developer uses the corresponding issue key in the commit message

GitHub Integration

Provides information about Pull-Requests, Repositories, Issues and Workflows within Redmine project overview

GitLab Integration

Delivers information about Merge Requests, Pipelines, Projects and Issues within Redmine project overview

Last Commits

Shows the latest commits in external stored repository on the Redmine project overview page

Failed Jenkins Jobs

Lists all failed Jenkins jobs and links to them

Zabbix Hosts & Problems

Lists Hosts and all problems in Zabbix and links to them

External Redmine Integration

Supplies information from externally connected Redmine systems such as repositories, tickets, projects, system information

Our plugins will suit your needs!

Our Redmine plugins are multilingual and a good choice if you want to work productively. 12 month support & updates included.

Get it now

Redmine Plugin

Buy DevOps Plugin v3.2.0

Fast, free delivery of the download URL after receipt of payment
Plugin requirements - Plugin FAQ - Terms of use

Access to documentation, Support, Downloads & Updates

12 Month - DE, EN - E-Mail support via customer area

Right to use the obtained plugin version

Lifetime

€ 549 / Year*
DevOps-Bundle

(Reporting & DevOps)

€ 385 / Year*
Single product 1

(as Reporting extension)

€ 1795 / Year*
as part of Enterprise+ Bundle

(Full-Stack contains all Plugins) - Compare all features

* Offer is directed exclusively to entrepreneurs within the meaning of §14 BGB. All prices are in EUR and net prices. Plus the applicable statutory sales tax. Reverse Charge applies for international clients outside Germany with a valid EU VAT ID No. Delivery of the download URL against advance payment. Plugin installation is done by the client himself, according to our installation instructions. Note the minimum system requirements and FAQ before purchase.
1) does not run stand-alone. Requires Redmine Reporting. Affects: Automation, HRM, DevOps, ServiceDesk

What annual support and maintenance license do you need?


Buy Now!